बाइबल पि डि एफ फाइलहरु

Downloads: 
 • File icon याक्‍खा भजन
  Download View697.67 केबी
 • File icon उत्‍पतिको पुस्‍तक
  Download View1.29 एमबी
 • File icon लुकाले लेखेको सुसमाचार
  Download View5.2 एमबी
 • File icon असल छिमेकी
  Download View254.21 केबी
 • File icon येसु सिनेमामा स्‍वर दिने ब्‍यक्‍तिहरू
  Download View2.04 एमबी

यहाँ बाइबल पि डि एफ राखिएका छन् डाउनलोड गरी पढ्न  सक्‍नु हुनेछ।

pizen2.jpg