याक्‍खा रेडियो कार्यक्रम

प्रत्‍येक मंगलबार बिहान याक्‍खा भाषामा बज्‍दै गरेको ‘जीवनको बाटो’ कार्यक्रममा बजाइएका सबै कार्यक्रमहरू यहाँ राखिएका छन्‌, यसलाई डाउनलोड गरेर पनि सुन्‍न सक्‍नुहुनेछ॥

 • जीवनको बाटो भाग-१

 • जीवनको बाटो भाग-२

 • जीवनको बाटो भाग-३

 • जीवनको बाटो भाग-४

 • जीवनको बाटो भाग-५

 • जीवनको बाटो भाग-६

 • जीवनको बाटो भाग-७

 • जीवनको बाटो भाग-८

 • जीवनको बाटो भाग-९

 • जीवनको बाटो भाग-१०

 • जीवनको बाटो भाग-११

 • जीवनको बाटो भाग-१२

 • जीवनको बाटो भाग-१३

 • जीवनको बाटो भाग-१४

 • जीवनको बाटो भाग-१५

 • जीवनको बाटो भाग-१६

 • जीवनको बाटो भाग-१७

 • जीवनको बाटो भाग-१९

 • जीवनको बाटो भाग-२०

 • जीवनको बाटो भाग-२१

 • जीवनको बाटो भाग-२२