बाइबोलबेॽहा ताप्‍लिक

खा ताप्‍लिकचि बाइबोलभाङ्‌ न्‍लोन्‍दाहा ओम॥ नाबे घाक थोक इमिन लेक्‍साहा? याॽमि इमिन पापि लेक्‍सिहा? पाप पाहाङ्‌ कानिङ्‌ इसाङा फोङ्‌मेहा? खा घाकका उतुम्‍बे थातोक्‍मागा खा ताप्‍लिक नाबे ङ्‌ङेन्‍दामा॥ खा याङ्‌ मेॽनिङ्‌ चा डाउनलोड चोक्‍माहोङ्‌ खेम्‍मा ङ्‌यामेहा॥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thumbnail image
Share