कापिराइट/तुप्‍माना

ना साइट ना EKC भाङ्‌ पारसारना चोगामाना।

ना वेब साइटका उतुम्‍बे था तोक्‍मागा, इ-मेल: jibanyakkha@yahoo.com

उल्‍लेख न्‍जोगान्‍हा खान्‍डाबेॽहा घाकका कापिराइट EKC बे वान्‍नेहा।